Tuesday, October 15, 2013

Hurdy Gurdy & Bagpipe Courses November - May | Stichting Draailier en DoedelzakStichting Draailier en Doedelzak
Hurdy Gurdy & Bagpipe Courses 
November 2013 - May 2014

Always wanted to learn to play bagpipes and hurdy gurdy,
or you are an advanced player and would like to deepen? 


Zaterdagmiddagcursus november t/m mei  (english below)

Altijd al draailier of doedelzak willen leren spelen? Of ben je een gevorderde speler en wil je je graag verder verdiepen? Dit kan in de komende reeks zaterdagmiddagcursussen. Elk jaar biedt Stichting Draailier en Doedelzak een cursusreeks aan, zowel voor beginners als voor gevorderden. Daarnaast is er een samenspelgroep gericht op optreden. De cursus vindt plaats in Driebergen op de volgende zaterdagen:
- 16 november (met uitzondering van de groep van Rémi Decker, zij starten op 30 november)
- 14 december (op verzoek van de school, aangepaste lestijden: 12.30-16.30) 
- 18 januari 
- 8 februari 
- 22 maart 
- 5 april 
- 24 mei 
De cursusdagen starten om 13.00 en duren tot 17:00. De locatie is basisschool De Vuurvogel Vrije School in Driebergen (Faunalaan 250). Klik verder voor de routebeschrijving. Een goed bespeelbaar en perfect afgeregeld instrument is voorwaarde voor deelname. Deelnemers zijn daarnaast ook bereid thuis voldoende tijd in het instrument te steken om de lesstof voor de volgende les voor te bereiden... [more]


* english via google translate -

Course Saturday November / to May

Always wanted to learn to play bagpipes and hurdy gurdy Whether you're an advanced player and would you like to deepen? This is Saturday afternoon courses in the upcoming series. Each year, Foundation Hurdy-gurdy and bagpipe a series of courses, both for beginners and advanced. In addition, a group focused on interaction occur.The course takes place in Driebergen on the following Saturdays:
- November 16 (with the exception of the group of Rémi Decker, they start on 30 November) 
- December 14 (at the request of the school, custom times: 12:30 to 16:30) 
- January 18 
- February 8 
- March 22 
- April 5 
- May 24 
The course days start at 13:00 and last until 17:00. The location is the primary Firebird Free School in Driebergen (Faunalaan 250). Click through for directions . A playable and perfectly tuned instrument is a prerequisite for participation. Participants are also prepared at home stabbing sufficient time to prepare. The curriculum for the next lesson in the instrument... 
Zaterdagmiddagcursus november t/m mei | Stichting Draailier en Doedelzak


No comments:

Post a Comment